Buradasınız : Sayılarımız / Cilt 7 Sayı 1
Türkçe
English
Perşembe, 21.01.2021

K-Nearest Neighbor Classification of Harmonics Using Akaike Information Criterion

Harmoniklerin Akaike Bilgisi Kriterini Kullanarak K-En Yakın Komşu Sınıflandırması

Özgür TOMAK, Onur Özdal MENGİ

 

Gözenekli Düz Bir Yüzeye Çarpan Jetin Sayısal Olarak İncelenmesi

Numerical Investigation of Impinging Jets on a Flat Plate Covered with Porous Layer

Emre Aşkın ELİBOL, Haşmet TÜRKOĞLU

 

Karadeniz’in Fatsa (Ordu) Kıyılarında Tirsi Balıklarının, Alosa immaculata, Büyüklük Dağılımı Üzerine Derinliğin Etkisi

Effect of Depth on Size Distribution of Pontic Shad, Alosa immaculata, in Fatsa (Ordu) Coasts of Black Sea

İsmet BALIK

 

Isıl Enerji Tahrikli Soğutma Sistemleri

Heat Energy Driven Cooling Systems

Mükrimin Şevket GÜNEY, Birkut GÜLER

 

Giresun Yöresinde Yetişen Fındık Mantarı (Lactarius pyragalus)’ndan Katalaz Enziminin Saflaştırılması Ve Karakterizasyonu

Purification And Characterization of Catalase Enzyme From Fiery Milkcap Mushrooms (Lactarius pyragalus) Growing In Giresun Region

Bahar BİLGİN SÖKMEN, Ahmet AHISKALI

 

Giresun Adası (Aretias) Makroomurgasız Faunası Üzerine İlk Araştırma ve Bazı Ekolojik Notlar

First Study on Macointervertebrate Fauna of Giresun Island (Aretias), with Some Ecological Notes

Ümit İNCEKARA

 

Ordu-Giresun İlleri Su Ürünleri İşleme ve Satış Yerlerinde Çalışan Personelin Hijyen ve Sanitasyon Bilgisi

Knowledge about Hygiene and Sanitation of Personnels Working at Fishery Products Processing and Selling Places in Giresun and Ordu Cities

Serap SAMSUN, Naciye Erdoğan SAĞLAM, Cemil SAĞLAM

 

Xyleborinus saxesenii (Coleoptera: Curculionidae)’den İzole Edilen Bakterilerin Tanımlanması

Identification of BacteriaIsolated from Xyleborinus saxesenii (Coleoptera: Curculionidae)

Hatice Katı, Ahmet Katı, Serpil Ugraş, Hüseyin Yılmaz

 

Taşmanlı Göleti (Sinop-Türkiye) Epilitik ve Epifitik Algleri

Epilithic and Epiphytic Algae of Taşmanlı Pond (Sinop- Turkey)

Fatih GÜMÜŞ, Arif GÖNÜLOL

 

Opportunities for Using the Insect Potential in Wetlands of Turkey as an Alternative Protein Source

Türkiye Sulak Alanlarındaki Böcek Potansiyelinden Alternatif Protein Kaynağı Olarak Yararlanma Olanakları

Ümit İNCEKARA