Buradasınız : Hakkımızda
Türkçe
English
Cumartesi, 16.01.2021

Basılı/Printed ISSN: 1309-4726

Elektronik/Online ISSN: 2564-7377

Giresun Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Adına

 

Sahibi Prof. Dr. Yılmaz CAN
Baş Editör Doç. Dr. Bahadır KOZ
Editör Dr. Öğr. Üyesi Selin KALKAN
Editör Dr. Öğr. Üyesi Yasemin HACIOĞLU
Editör Dr. Öğr. Üyesi Kenan YANMAZ

Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi (KFBD)

ISSN (Online): 2564-7377

Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi Giresun Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yayınlanan bir dergidir.

Odak Kapsam

Karadeniz Fen Bilimleri dergisi 2010 yılından itibaren yılda iki kez yayımlanan ve uluslararası veri tabanları tarafından taranan hakemli ve akademik bir dergidir.

Dergimizde mühendislik ve temel bilimler alanlarındaki bilimsel makaleler yayımlanır.

Dergimizde aşağıdaki alanlarda üretilen akademik makaleler yayınlanır.

Mühendislik

Elektrik Elektronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Bilişim, İnşaat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Harita ve Kadastro Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Genetik ve Biyomühendislik, Tekstil Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Malzeme Bilimleri ve diğer mühendislikler

Temel Bilimler

Fizik, Kimya, Matematik ve İstatistik

Yayın Sıklığı

Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez  (15 Haziran - 15 Aralık ) yayımlanan hakemli akademik bir dergidir.


Değerlendirme Süreci

  1. Gönderilecek eserlerde; alanında bir boşluğu dolduracak özgün bir araştırma makalesi olması şartı aranır.
  2. Dergimizde hakemlerin ve yazarların birbirlerine karşı kimliklerinin gizli tutulduğu çift taraflı kör hakem sistemi kullanılır.  Yazarlar ve hakemler, kimliklerinin gizli kalması için gayret göstermelidir. Bu amaçla sisteme dosya gönderen yazar, editör, hakem gibi kişilerin metin ve dosyaları sisteme yüklerken dikkat etmeleri gerekir.
  3. Yayın Kurulu, dergiye gönderilen eserlerin öncelikle yayın ilkeleri ile dergi kapsamı, bilimsel içerik ve şekil açısından inceler. Ön incelemeden geçen eserler değerlendirilmesi amacıyla en az 2 hakeme gönderilir. Eserin dergiye kabul edilebilmesi için 2 hakemden de olumlu değerlendirme alması gerekir. Gerektiği durumlarda 3. hakemden de değerlendirme sürecine katkı sağlaması istenebilir. Son karar editöre aittir.
  4. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.
  5. Kabul edilen eserin yayınlanma süreci, eserin alındığı tarihten itibaren 2-4 ay sürmektedir.
  6. Dergiye makale gönderimi ücretsizdir. Yayına kabul edilen makaleden de hiç bir ücret talep edilmez.  

Açık Erişim politikası

Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi açık erişim politikasını benimsemiş bir dergidir.

İntihal Politikası

Dergimize gönderilen akademik çalışmalardaki intihalleri tespit etmek amacıyla İntihal Tespit Programları kullanılır. Dergimize makale gönderen yazarlar etik ihlal yapmadıklarını beyan etmiş sayılırlar. İntihal yaptığı tespit edilen yazarların eserlerine dergimizde yer verilmez. Bu konuyla ilgili rapor yazara gönderilir.   

Makale Yazım Kuralları

"Yazar Rehberi"ni bilgisayarınıza buradan indirebilirsiniz. 

Yayın Ücreti

Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi yazarlardan makale değerlendirme ve yayın süreci için herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Arşivleme

Bu dergi, iştirak eden kütüphanelerin dağıtılan arşivleme sistemi yaratması amaçlı, kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemi kullanmaktadır.

Telif Hakkı Düzenlemesi

Bu dergide makalelerini yayımlayan yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş bulunmaktadır:

1. Yazar makale telif hakkını elinde tutar ve ilk yayımlama hakkını dergiye verir. Makale, yazarının belirtilmesi ve ilk yayımının bu dergide yapılması koşuluyla diğerleri tarafından paylaşılmasına olanak veren Creative Commons Attribution lisansı altında lisanslanır.

2. Yazar, makalenin dergide yayımlanmış versiyonunun tam yetki vermeden dağıtımı (örneğin, kurumsal bir veri bankasına gönderilmesi ya da bir kitapta yayımlanması) için ayrı sözleşme düzenlemeleri yapabilir.

3. Yazarların makalelerini dergiye göndermeden önce ya da gönderi süreci devam ederken internet üzerinden (örneğin, kurumsal veri tabanında ya da kendi web sitelerinde) paylaşmaları teşvik edilir; bu, hem verimli fikir alışverişlerine hem de makalenin daha erken ve daha çok atıf almasına yol açabilir (bakınız Açık Erişimin Etkisi).