Buradasınız : Sayılarımız / SONBAHAR 2016
Türkçe
English
Perşembe, 21.01.2021

Tersakan Çayı (Samsun-Amasya, Türkiye) Epilitik Alglerinin Bazı Fizikokimyasal Değişkenlerle İlişkisi

Relationship between Some Physicochemical Variables and Epilithic Algae of Tersakan Stream (Samsun-Amasya, Turkey)

Faruk MARAŞLIOĞLU, Arif GÖNÜLOL, Gonca BAŞ PELİT

 

Giresun İli Aksu Nehrinde Bazı Anyon ve Katyonların Potansiyometrik PVC-Membran Mikrosensörlerle Tayinleri

Determinations of Some Anions and Cations Using Potentiometric PVC-Membrane Microsensors in Aksu River, Giresun

Murat YOLCU

 

Karadeniz’den toplanan Ulva lactuca L. türünün toplam Antioksidan Kapasitesinin Belirlenmesi

Determination of total antioxidant capacity of Ulva lactuca L. collected from Black Sea

Ayşegül ÇEBİ, Elif Neyran SOYLU, Sevilay KABLAN

 

Güneş Paneli ve Yakıt Pili Karma Temiz Enerji Sisteminde Beş Seviyeli BMD’li STATCOM

Five Level BMD STATCOM in the Solar Panel / Fuel Cell Hybrid Clean Energy System

Kenan YANMAZ, Onur Özdal MENGİ, İsmail Hakkı ALTAŞ

 

Giresun Sahillerinde Denize Dökülen Aksu Deresi Balıklarında Metallerin Biyolojik Birikimi

Bioaccumulation of Metals in Tissues of Fish from Aksu Stream Located in Giresun Coasts

Mustafa TÜRKMEN, İhsan AKYURT, Sena ZEBEL, Aysun TÜRKMEN

 

P-nitrophenyl pivalate Molekülünün Yoğunluk Fonksiyonu Teorisi ile İncelenmesi

Investigation of P-nitrophenyl pivalate Molecules with Density Functional Theory

Can ALAŞALVAR, Nuri ÖZTÜRK

 

Giresun’dan Toplanan Cystoseira barbata (Stackhouse) C. Agardh Deniz Yosununun Antioksidan Aktivitesinin İncelenmesi

Investigation of the Antioxidant Activity of Seaweed Cystoseira barbata (Stackhouse) C. Agardh Collected from Giresun

Bahar BİLGİN SÖKMEN, Sinem AYDIN, Yasemin SAĞKAL, İhsan AKYURT

 

2,2’-Dipiridin Ligandı İçeren Bakır(II) Metakrilat Kompleksinin Spektroskopik, Termal ve Elektrokimyasal Özellikleri

Spectroscopic, Thermal And Electrochemical Properties of 2,2’-Dipyridine Containing Copper(II) Methacrylate Complex

Zuhal YOLCU, Saim TOPÇU, Murat YOLCU, Ömer ANDAÇ

 

Yeni 3, 5- Disubstitue-1, 2, 4-Triazoller’in Sentezi ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Değerlendirilmesi

Synthesis of New 3, 5-Disubstituted-1, 2, 4-Triazoles and Evaluation of Antimicrobial Activities

Nurhan GÜMRÜKÇÜOĞLU

 

Giresun Yöresinden Bazı Yenilebilir Bitkilerde Metal Birikimlerinin Değerlendirilmesi

Assessment of Metal Bioaccumulations In Some Edible Plant Species From Giresun Basin

Mustafa TÜRKMEN, İhsan AKYURT, Köksal DURAN, Aysun TÜRKMEN

 

Çok Seviyeli H-Köprü Temelli Gerilim Kaynaklı Eviricili STATCOM’un BMD’li Kontrolü ve Karşılaştırmalı Benzetimi

Multi-Level H-Bridge Voltage Source Inverter Based STATCOM Control with FLC and Comparative Simulation

Kenan YANMAZ, Onur Özdal MENGİ, İsmail Hakkı ALTAŞ

 

Üreaz ve Elastaz Aktivitelerine Giresun’dan Toplanan Cystoseira barbata (Stackhouse) C. Agardh Deniz Yosununun İnhibisyon Etkisinin İncelenmesi

Investigation of the Inhibition Effetcs of Cystoseira barbata (Stackhouse) C. Agardh Seaweed Collected from Giresun on Urease and Elastase Activities

Bahar BİLGİN SÖKMEN, Sinem AYDIN, Yasemin ŞAHİN, İhsan AKYURT

 

Giresun İli Su Ürünleri Dernek ve Kooperatiflerinin İncelenmesi

Investigation of Giresun Provincial Fisheries Association and Cooperative

Naciye ERDOĞAN SAĞLAM, Serap ÇALIK