Buradasınız : Sayılarımız / İLKBAHAR 2015
Türkçe
English
Çarşamba, 20.01.2021

 

 

Heavy Metal distribution in Otolithes ruber (Bloch & Schneider, 1801) from Karachi coast, Pakistan

Quratulan AHMED, Mustafa TÜRKMEN

 

Giresun Sahil Yolundan Alınan Yağmur Suyu Örneklerindeki Ağır Metal Kirliliği

Heavy Metal Pollution In Rain Water Samples along the Coastal Road of Giresun

Alev KARA, Aysun TÜRKMEN

 

Son Yıllarda Su Ürünleri Bölümlerinin Meslek Yüksekokullarındaki Durumu

In Recent Years Status of the Departments of Fisheries in Vocational School

Arzu AYDIN UNCUMUSAOĞLU, Cengiz MUTLU

 

Amasya İli Karayosunu Florasına Katkılar

The Contributions to the Moss Flora of Amasya (Turkey) Province

Bahadır KOZ

 

Aşağı Melet Irmağı (Ordu)’nda Yaşayan Barbus tauricus Kessler, 1877’un Biyometrik ve Meristik Karakterleri

Biometric and Meristic Characteristics of Barbus tauricus Kessler, 1877 Inhabiting Lower Melet River (Ordu)

Seda KONTAŞ, Derya BOSTANCI, Nazmi POLAT

 

Çanakkale Bölgesi’nde Kullanılan Fanyalı Dip Ağlarında İskopit Balığının (Scorpaena porcus, L. 1758) Seçiciliğinin Belirlenmesi

Determination of Deep Trammel Net Selectivity for Scorpion Fish (Scorpaena porcus, L. 1758) From Çanakkale, Turkey

Mustafa Emir CİLASIN, Adnan AYAZ, Alkan ÖZTEKİN

 

Sürme Hastalığına Karşı Dayanıklı ve Hassas Ekmeklik Buğdayların Genetik Çeşitliliğinin ISSR Markörleriyle Belirlenmesi

Determination of Genetic Diversity in Resistant and Sensitive Bread Wheats Against Common Bunt with ISSR Markers

Gülçin AKGÖREN PALABIYIK, İsmail POYRAZ, Ahmet UMAY