Buradasınız : Sayılarımız / SONBAHAR 2014
Türkçe
English
Perşembe, 21.01.2021

 

Çokgözlü Büyük Turan Mavisi (Polyommatus myrrha) (Lycaenidae: Lepidoptera)’nin İçel İli İçin İlk Kaydı

The First Record of Large Turan Blue (Polyommatus myrrha) (Lycaenidae: Lepidoptera) in İçel Province of Turkey

Zeynel CEBECİ, Erol ATAY, Bülent AKBAŞGüney Karadeniz'in Samsun Kıyı Sularında Mesozooplankton Faunasının Bolluk ve Biyokütlesinin Mevsimsel Değişimi (Türkiye)

The Seasonal Changes of Abundance and Biomass of Mesosozooplankton Fauna Along Samsun the Coastal Waters Of The South Black Sea (Turkey)

Eda DENİZ, Arif GÖNÜLOL


 

Karabük Üniversitesi Kampüs Alanında Yapılan Çevre Düzenleme Çalışmalarında Kullanılan Yerli ve İthal Abies sp. Türlerinin İklim Şartları ve Toprak Koşulları Karşısındaki Dayanıklılığının Araştırılması

The Investigation of Endurance of The Domestic and Imported Abies Species Used in The Landscaping Works in The Campus of Karabük University Against Climatic Conditions And Soil Conditions

Banu BEKCİ, Çiğdem BOGENÇ, Gaye TAŞKAN

 


Karakaya Baraj Gölündeki Aspius vorax (Heckel, 1843) Balığının Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonu

Meat Yield and Chemical Composition of Aspius vorax (Heckel, 1843)  in Kararkaya Dam Lake

Muhsine DUMAN, Emine ÖZPOLAT, Mustafa Remzi GÜL

 


A New Maximum Length for the Forkbeard, Phycis phycis (Linnaeus, 1766) in the Mediterranean Sea

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Halit FILIZ, Nail SEVINGEL

 


Aşağı Melet Irmağı’nın (Ordu) Diyatomeler Dışındaki Epipelik Alglerinin Çeşitliliği

Diversity of Epipelic Algae in Downstream of Melet River (Ordu), Except Diatoms

Beyhan TAŞ, Işıl KURT