Buradasınız : Sayılarımız / İLKBAHAR 2014
Türkçe
English
Cumartesi, 16.01.2021

İLKBAHAR 2014 Sayımızda Yayımlanmaya Kabul Edilen ve Baskı İşlemi Devam Eden Makalelerimiz 

 

 

Melet Irmağı (Ordu-Türkiye)’ında Yaşayan Capoeta banarescui’nun Meristik ve Morfometrik Özelliklerinin Belirlenmesi

Determination of Meristic and Morphometric Characters of Capoeta banarescui in Melet River (Ordu-Turkey)

Gülşah KURUCU, Derya BOSTANCI, Nazmi POLAT

 


Acontia lucida (Hufnagel, 1766) (Lepidoptera: Noctuidae: Acontiinae)  Hatay için Yeni Kayıt

The First Record of Acontia lucida (Hufnagel, 1766) (Lepidoptera: Noctuidae: Acontiinae) in Hatay Province of Turkey

Erol ATAY, Umut KILIÇ

 


Assessment of Trace Elements in Mackerel fishes from Karachi Fish Harbour, Karachi Coast, Pakistan

Quratulan AHMED, Mustafa TURKMEN

 


Hirfanlı Baraj Gölü’nde Yaşayan Cyprinus carpio L., 1758 ve Tinca tinca (L., 1758)’nın Boy-Ağırlık İlişkisi ve Kondisyon Faktörü

Length-Weight Relationship and Condition Factor of Cyprinus carpio L., 1758 and Tinca tinca (L., 1758) Inhabiting Hirfanlı Dam Lake

Ömer SAYLAR, Ali GÜL, Sezin DÜZEL

 


Sıdıklı Küçükboğaz Baraj Gölü’nde Yaşayan Turna Balığı (Esox lucius L., 1758)’nın Beslenme Rejimi

Feeding Dietary of Pike Esox lucius L.,1758 Inhabiting Sıdıklı Küçükboğaz Dam Lake

Mahmut YILMAZ, Ender ÜNVER

 


Kilis’de Toplanan Kurbağa Türü (Rana ridibunda, Pallas 1771) Dokularında Bazı Ağır Metal Parametrelerin Araştırılması

The Investigation of the parameters of some heavy metals in tissues of frog species (Rana ridibunda Pallas 1771) in Kilis Province

Hikmet Y. ÇOĞUN, Emine SARIÇİCEK, Leyla ÖZDEMİR, Suna MAZLUM, Leman SAĞLIK