Buradasınız : Sayılarımız / İLKBAHAR 2012
Türkçe
English
Çarşamba, 20.01.2021

 

Küçük Pisi Balığı, Arnoglossus laterna (Walbaum, 1792)’nın Otolit Özellikleri

Otolith Characteristics of Scaldfish Arnoglossus laterna (Walbaum, 1792)

Derya BOSTANCI, Dilek UÇKUN İLHAN, Sencer AKALIN

 

 

 

Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Kampüsü (Hatay)’nün Süs Bitkileri

The Ornamental Plants of Tayfur Ata Sökmen Campus of Mustafa Kemal University

Volkan ALTAY

 

 

Organik Gübre Kullanımının Yaygınlaştırılmasında Biogaz Üniteli Süt ve Besi Üretim Çiftlikleri Vasıtası ile ile Sözleşmeli Çiftçilik Modelinin Uygulanabilirliği

Applicability of the Contract Farming Model in Promoting the Use of Organic Fertilizer via Biogas-Unit Dairy and Fattening Farms

Jülide ERKMEN, Nilgün ÖZDEMİR

 

 

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği)

Evaluating The Mathematics Self- Efficacay Levels of High School Senior Students In Terms of Some Variables (The Case of Bitlis)        

Cahit TAŞDEMİR

 

  

Hyphantria cunea (Drury) ( Lepidoptera:Arctiidae) Larvalarının Beslenme ve Gelişimine Mikronutrientlerin Etkisi

Effects of micronutrients in artificial diets on the feeding and development of Hyphantria cunea (Drury) ( Lepidoptera:Arctiidae)

Oğuzhan YANAR, Mahmut BİLGENER

 

  

İskorpit Scorpaena porcus L. 1758’un Otolit Biyometri Özellikleri

The Otolith Biometry Characteristics of Black Scorpionfish, Scorpaena porcus L. 1758

Derya BOSTANCI, Savaş YILMAZ, Nazmi POLAT, Seda KONTAŞ

 

 

Ekoturizm ve Sürdürülebilir Kalkınma: Kızılcahamam-Çamlıdere (Ankara) Jeopark ve Jeoturizm Projesi

Ecotourism and Sustainable Development: Kizilcahamam-Camlidere (Ankara) Geoparks and Geotourism Project

Nurhan KOÇAN

 

 

Solvent Bazlı İnşaat Boyalarında Pigment Boyutunun Etkilerinin Uzun Zaman Aralığında İncelenmesi

Analysis of the Effects of the Pigments Size in Solvent Based Construction Paints in the Long Term

Jülide ERKMEN

 

 

Uşak Kentsel Sit Alanının Koruma ve Süreklilik Bağlamında Değerlendirilmesi

Evaluation in the Context of Protection and Continuity on Urban Site Usak

Nurhan KOÇAN

 

 

İkinci Türevi Preinveks Olan Fonksiyonlar İçin Hermite-Hadamard Tipli İntegral Eşitsizlikleri

Hermite-Hadamard Type Integral Inequalities For Functions Whose Second Derivative Are Preinvex

İmdat İŞCAN, Selim NUMAN, Kerim BEKAR