Buradasınız : Sayılarımız / FABA2011 ÖZEL SAYISI
Türkçe
English
Cumartesi, 16.01.2021

 

FABA 2011 ÖZEL SAYISI'NA kabul edilen eser sahiplerinin son kontrollerini gerçekleştirdikten sonra anasayfamızda yer alan Telif Hakkı Devir Formunu uygun şekilde doldurup tarafımıza göndermeleri gerekmektedir. Teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

 

 

Kurşunun Cyprinus carpio Kas Dokusunda İyon Paremetrelerine Etkisi

Hikmet Yeter ÇOĞUN, Ferit KARGIN

 

Kerevit Yemine Katılan  n-3 Serisi Yağ Asitlerinin Pleopodal Yumurta, Hepatopankreas ve Kas Dokusunda Lipid Peroksidasyon ve Glutatyon Düzeylerine Etkisi

Muzaffer Mustafa HARLIOĞLU, Kenan KÖPRÜCÜ, Ökkeş YILMAZ, M. Nuri ÇAKMAK, Önder AKSU, Serpil MİŞE YONAR, Ayşe Gül HARLIOĞLU, Tuba ÇAKMAK DURAN, Sevinç AYDIN, Sinan ÖZCAN

 

Farklı Sürelerde Öjenol’lü Salamura Solüsyonunda Bekletilen Aynalı Sazan Balığı (Cyprinus carpio carpio  L., 1758) Filetolarının Kalite Kriterlerinin Değerlendirilmesi

Pelin Ö. CAN, Halil YALÇIN, Ali ARSLAN

 

Tunceli İli Balık Tüketim Alışkanlığının Belirlenmesi

Fahrettin YÜKSEL, Nermin KARATON KUZGUN, Ebru İfakat ÖZER

 

Balıklarda Sperm Kalitesine Yağ Asitlerinin Etkisi

Ayşe Gül HARLIOĞLU, Filiz KUTLUYER

 

Capoeta umbla (Heckel, 1843) ve Capoeta trutta (Heckel, 1843)’nın Bazı Meristik ve Morfometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Mahmut DAĞLI, A. Ümit ERDEMLİ

 

Gökçeada (Ege Denizi) Balıkçılığı ve Balıkçıların Sosyo-Ekonomik Yapısı

Kadir DOĞAN, Onur GÖNÜLAL

 

Turna (Esox lucius) Balığı Entansif Yetiştiriciliği

Kaya GÖKÇEK, Tamas SZABO, Zoltan SZELEI, Harun YILMAZ

 

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1972) Yumurtalarının Dezenfeksiyonunda Sirkenin Kullanılabilirliği

M. Şener URAL, Metin ÇALTA, Yasin Celayir

  

Trakya’da Ergene Nehri Kirliliğinin Tarım Üretimine Olan Etkisi: Edirne Örneği

Hakkı KOCAMAN, Yasemin KOLDERE AKIN, Adil OĞUZHAN