Buradasınız : Sayılarımız / İLKBAHAR 2011
Türkçe
English
Perşembe, 28.01.2021

 

 

İskenderun Körfezi’nde Deniz Suyu ve Sedimentte Oluşan Ağır Metal Birikiminin İncelenmesi

Investıgation of Heavy Metal Accumulation Occured In Seawater And Sediment from The Gulf Of Iskenderun

Aysun TÜRKMEN

 

 

 

Almus Baraj Gölü (Tokat, Türkiye)’ndeki Chondrostoma regium (Heckel, 1843)’un Dört Kemiksi Yapısından Belirlenen Yaşların Uyumu

Precision of Ages Determined from Four Bony Structures of Chondrostoma regium (Heckel, 1843) in Almus Dam Lake (Tokat, Turkey)

Savaş YILMAZ, Menderes SUİÇMEZ, Tuğba ŞEHERLİ

 

 

 

Seasonal and Spatial Distributions of the Metals in the Water from the River Asi in Southern East Mediterranean Area of Turkey

Mustafa TÜRKMEN, Evren ÇALIŞKAN

 

 

 

Gaga Gölü (Ordu, Türkiye) Su Kalitesinin İncelenmesi

Investigation of Water Quality of Lake Gaga (Ordu, Turkey)

Beyhan TAŞ

 

 

 

Hirfanlı Baraj Gölü’nde Yaşayan Siraz Balığı [Capoeta sieboldii (Steindachner, 1864)]’nın Beslenme Rejimi

Feeding Dietary of Colchic Khramulya [Capoeta sieboldii (Steindachner, 1864)] Inhabiting Hirfanli Dam Lake (Kırşehir / Türkiye)

Okan YAZICIOĞLU, Mahmut YILMAZ

 

 

 

Gaga Gölü (Ordu, Türkiye)'nün Mikrobiyolojik Kirlilik Seviyesinin Belirlenmesi

Microbiological Pollution of Gaga Lake in Ordu (Turkey)

Zeynep KOLOREN, Beyhan TAŞ, Derya KAYA

 

 

 

Seasonal Variations of the Metal Concentrations in the Waters of Lake Gölbaşı in Northern East Mediterranean Area of Turkey

Mustafa TÜRKMEN, Canan CİMİNLİ

 

 

 

İlköğretimde Aktif Öğrenme Modeli İle Geometri Öğretiminin Başarı Ve Kalıcılık Düzeyine Etkisi

The Effect of Geometry Teaching With Active Learning Model on Success and Permanence in Elementary Education

Hasan Hüseyin AKSU, Cenk KEŞAN

 

 

 

Değişen Çevre Koşullarının Geyikböceği (Lucanus cervus: Coleoptera: Lucanidae) Populasyonu Üzerine Olumsuz Etkileri

The adverse effects of changing environmental conditions on the stag beetle  (Lucanus cervus: Coleoptera: Lucanidae)

Erol ATAY, Erdinç OĞUR

  

 

 

Sanayi Alanlarının Dönüşümü: Uşak Eski Tabakhane Deri Sanayi Bölgesi

Conversion of Industrial Areas: Usak Old Tannery Leather Industry Zone

Nurhan KOÇAN

 

 

 

Türkiye Denizleri’nden  Yakalanan Dil Balığı (Solea solea L., 1758) Türünün Kas ve Karaciğer Dokularında Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi

Determination of Heavy Metal Levels in Liver and Muscle Tissues of Solea solea L., 1758 Caught from Seas of Turkey

Aysun TÜRKMEN